Onze missie en visie

Missie

De doelstelling van het NVTC Parijs is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland om de (her)instroming van onze leerlingen in het onderwijs in Nederland of op andere NTC scholen zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vinden dat de ontwikkeling van de moedertaal en Nederlands als tweede taal voor kinderen van vitaal belang is. Beheersing en ontwikkeling van de moeder- en tweede taal zijn voorwaarden voor een evenwichtige sociaal-emotionele en cognitieve groei. Goede ontwikkeling van de moedertaal geeft cultureel houvast, draagt sterk bij aan de identiteitsontwikkeling en leert kinderen beter reageren op veranderingen. Een voorbereiding op het onderwijs in de 21ste eeuw. We richten ons daarom op de Kerndoelen voor het Basisonderwijs en het Voortgezet onderwijs voor wat betreft de Nederlandse taal.

 “Het bieden van kwalitatief goed Nederlandse taal- en cultuuronderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar in de westelijke regio van Parijs”

“Het NVTC Parijs streeft naar het continue optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van het functioneren van de organisatie om kennis, interesse en enthousiasme van de leerling voor het Nederlandse taal- en cultuuronderwijs verder te ontwikkelen”

Visie

Om onze missie te realiseren hanteren wij een onderwijsvisie die gebaseerd is op drie principes:

Kwaliteit van leerkrachten en methodes van hoge kwaliteit
Wij streven ernaar hoge kwaliteit onderwijs te bieden. Dit betekent dat wij werken met bevoegde leerkrachten en methodes van deze tijd die aansluiten bij de leerbehoeften van onze leerlingen.

Opbrengstgericht en gedifferentieerd onderwijs
Wij stellen hoge eisen aan de leerlingen maar wij houden altijd rekening met de achtergrond, het niveau, leeftijd en de mogelijkheden van leerlingen.

Goede samenwerking
Wij zijn ons ervan bewust dat goede samenwerking onwijs belangrijk is voor de kwaliteit van de school. Wij proberen daarom zo goed mogelijk samen te werken tussen de ouders, leerkrachten en het schoolbestuur.