Het team van NVTC

 

Marieke Smits

Directrice 

 

Else van der Meer 

Leerkracht basisonderwijs

 

 

Jannie Wijnsma

Leerkracht peuter-/kleuteronderwijs

 

 

Marisje Kazemier

Leerkracht basisonderwijs

 

 

Annelies Breton-Boogaards

Leerkracht basisonderwijs 

Het bestuur

Het NVTC is een jonge vereniging, zonder winstoogmerk, zonder subsidie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het (onderwijs)beleid, de aanname van de docenten, de communicatie (intern/extern) en de financiën. Ook onderhoudt het bestuur het contact met de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) en de onderwijsinspectie. Het bestuur legt verantwoording af tijdens de ouderavonden en de jaarlijkse ledenvergadering. Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. Die gekozen worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Voorzitter                          Patricia Périnel

Secretaris                         Monique Frippiat

Penningmeester               Jules Schers

 

Het bestuur draagt zorg voor de algemene gang van zaken van de vereniging, zoals:

  • de financiële administratie
  • het aanstellen van docenten
  • het zoeken van vaste leslocaties
  • het opstellen en bewaken van procedures
  • het vaststellen van het culturele programma
  • het opstellen van het onderwijsbeleid in samenwerking met het docententeam
  • het onderhouden van de contacten met de stichting NOB en de inspecteur van het Nederlands onderwijs in het buitenland.
  • het onderhouden van de contacten met de Nederlandse en Vlaamse verenigingen in Parijs en overige externe organisaties

Ouders

Het bestuur van het NVTC vindt het belangrijk dat ouders en leerkrachten betrokken zijn bij de inhoud van het onderwijs. Inspraak van de ouders is onmisbaar en komt de kwaliteit ten goede.
We willen dat de kinderen zich ‘thuis’ voelen op school en u als ouders ook!  Een goede onderlinge communicatie verhoogt het schoolplezier en ieders engagement bij de school.Het bestuur streeft ernaar om één keer per jaar een ouderavond te organiseren. Verder zullen de leerkrachten twee keer per jaar rapportgesprekken hebben met de ouders over de vorderingen van hun kinderen. Ook vragen we ouders af en toe mee te helpen in en buiten de klas.

Vertrouwenspersoon

Uitgangspunt is dat  klachten en problemen in eerste instantie worden aangekaart bij de persoon in kwestie. Als dat niet tot een oplossing leidt, en ook bemiddeling van het bestuur niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon. De functie van vertrouwenspersoon is op dit moment nog vacant, maar zal zo snel mogelijk worden ingevuld.