Het team van NVTC

Het docententeam van het NVTC bestaat op dit moment uit 5 leerkrachten. De directrice Anouk Mullier is tevens leerkracht in Le Pecq op de woensdag. Daarnaast zetten wij klassenassistenten in, wanneer de groepsgrootte daar om vraagt. Op dit moment maken we gebruik van een klassenassistente bij de kleuters: Karen Schulthuis.

 

Anouk Mullier

Directrice/ leerkracht basisonderwijs

 

“Elke week zie ik hoe gedreven leraren zijn om het beste uit zichzelf te halen en zo een betere leeromgeving voor hun leerlingen te creëren”

 

Thérèse van Bohemen

Leerkracht basisonderwijs

 

“In de klas maken we gebruik van verschillende werkvormen om zo het beste te kunnen aansluiten bij de verschillende talenten van de leerlingen”

 

Maxime Classens

Leerkracht voortgezet onderwijs

 

“Het is zo leuk om kennis over te brengen, een band op te bouwen met de kinderen en
plezier met ze te hebben, terwijl je dingen leert!.”

 

Sanne Fournet – Kohl

Online lessen

 

“Een goede afwisseling tussen opdrachten maken in de werkboekjes en leerzame spelletjes zorgt voor een prettige sfeer in de klas waardoor de kinderen plezier houden in de lessen.”

 

Jannie Wijnsma

Leerkracht peuteronderwijs

 

“Door samen te spelen,te zingen, te lachen en verhaaltjes te vertellen verwerven de peuters op een natuurlijke manier de Nederlandse taal”

 

Marieke Smits

Leerkracht basisonderwijs

Suzanne Koopman

Leerkracht basisonderwijs

Het bestuur

Het NVTC is een jonge vereniging, zonder winstoogmerk, zonder subsidie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het (onderwijs)beleid, de aanname van de docenten, de communicatie (intern/extern) en de financiën. Ook onderhoudt het bestuur het contact met de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) en de onderwijsinspectie. Het bestuur legt verantwoording af tijdens de ouderavonden en de jaarlijkse ledenvergadering. Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. Die gekozen worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Voorzitter                          Bianca Smeltink

Secretaris                            Marcel ten Brink

Penningmeester               Dirk Gruyters

Algemeen bestuurslid    Charlotte Boot – toe Laer

Algemeen bestuurslid     Jeroen Rombouts

Het bestuur draagt zorg voor de algemene gang van zaken van de vereniging, zoals:

  • de financiële administratie
  • het aanstellen van docenten
  • het zoeken van vaste leslocaties
  • het opstellen en bewaken van procedures
  • het vaststellen van het culturele programma
  • het opstellen van het onderwijsbeleid in samenwerking met het docententeam
  • het onderhouden van de contacten met de stichting NOB en de inspecteur van het Nederlands onderwijs in het buitenland.
  • het onderhouden van de contacten met de Nederlandse en Vlaamse verenigingen in Parijs en overige externe organisaties

Ouders

Het bestuur van het NVTC vindt het belangrijk dat ouders en leerkrachten betrokken zijn bij de inhoud van het onderwijs. Inspraak van de ouders is onmisbaar en komt de kwaliteit ten goede.
We willen dat de kinderen zich ‘thuis’ voelen op school en u als ouders ook!  Een goede onderlinge communicatie verhoogt het schoolplezier en ieders engagement bij de school.Het bestuur streeft ernaar om  1 x per jaar een ouderavond te organiseren. Verder zullen de leerkrachten 2 x per jaar rapport-gesprekken hebben met de ouders over de vorderingen van hun kinderen. Ook vragen we ouders af en toe mee te helpen in en buiten de klas.

Vertrouwenspersoon

Uitgangspunt is dat  klachten en problemen in eerste instantie worden aangekaart bij de persoon in kwestie. Als dat niet tot een oplossing leidt, en ook bemiddeling van het bestuur niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon. De functie van vertrouwenspersoon is op dit moment nog vacant, maar zal zo snel mogelijk worden ingevuld.