Primair onderwijs

Bij de kinderen uit groep 3 (5-6-7 jarigen) ligt de nadruk op het aanvankelijk lezen. Aan de hand van de in Nederland gebruikte methode Lijn 3 leert het kind de Nederlandse klanken lezen. Voor de  leslocatie Le Pecq wordt groep 3 gesplitst in groep 3A en 3B. In groep 3A worden thema 1 t/m 6 aangeboden, in groep 3B thema 7 t/m 12. Alle leerlingen zullen het leesonderwijs van groep 3, gespreid over twee jaar, zich toe kunnen eigenen. Afhankelijk van het taalniveau van de leerling wordt besloten op welke leeftijd met groep 3A wordt begonnen. Daarbij blijven we ons, voor NTC-richting 1-kinderen, richten op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland.

Vanaf groep 3 wordt wekelijks huiswerk opgegeven om de leerlingen te laten oefenen met het zelfstandig verwerken van de lesstof en om het programma af te kunnen krijgen in 33 lesweken.