Peuter/kleuter onderwijs

Groep 0 / 1 /2

In deze leeftijdsgroep proberen de leerkrachten de natuurlijke ontwikkeling van de kleuter te begeleiden en te stimuleren op het gebied van de Nederlandse taal, zodat het kind in een doorgaande lijn de opeenvolgende ontwikkelingsfasen kan doorlopen en zich op zelfontdekkende wijze verder kan ontwikkelen. De leerinhouden zijn zo gekozen dat zoveel mogelijk functies van het kind gestimuleerd worden. Het onderwijs heeft een thematisch karakter, dat wil zeggen dat het onderwijs is ingericht aan de hand van thema’s die bij de belevingswereld van het kind aansluiten. De methoden die gebruikt worden zijn: Leessleutel groep 1 en 2, Ik & Ko.