Het NVTC zal vanaf het nieuwe schooljaar ook online privélessen aanbieden via Skype of een ander audiovisueel programma.

De Nederlandse lessen worden aangepast aan het niveau van de leerling en de wensen van de ouders en zijn geschikt voor basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Wil je Nederlandse les volgen en is er geen Nederlandse Taal en Cultuur school (NTC) in de buurt? Of heb je op woensdag geen tijd (meer) om naar het NVTC te komen? Of misschien heb je meer behoefte aan persoonlijk onderwijs op maat? NVTC Online kan de oplossing bieden!

Bij aanmelding wordt besproken waar de prioriteit moet liggen tijdens de lessen. Voor de een zal de focus liggen op woordenschat en spreekvaardigheid, terwijl een ander misschien binnenkort naar Nederland zal verhuizen en het niveau van de leerling dus een stuk hoger moet liggen. De leerdoelen zullen bij aanmelding besproken worden en de leerkracht zal dan iedere week op basis van deze doelen een les voorbereiden die goed aansluit bij de actualiteit en waarbij de vooruitgang van de leerling goed in de gaten gehouden wordt.

De lessen zullen op een interactieve, uitdagende en vooral leuke manier verzorgd worden, zodat de leerlingen plezier houden in het bijhouden van de Nederlandse taal. De leerkrachten hebben ervaring in het geven van (online) privélessen aan meertalige kinderen en zullen de lessen met veel enthousiasme verzorgen en er alles aan doen om het beste uit de leerling te halen!

Een belangrijk punt blijft dat een leerling zoveel mogelijk met de Nederlandse taal te maken krijgt. Dit begint natuurlijk bij het Nederlands praten met één of beide ouders, maar ook het (voor)lezen van Nederlandse boeken of het kijken van (korte) Nederlandse filmpjes wordt aangeraden. Naast de wekelijkse les zal de leerling ook huiswerk moeten maken, de betrokkenheid van de ouders is hierbij erg belangrijk.

Wanneer de lessen plaatsvinden zal overlegd worden met de ouders, zodat er een (vast) moment gekozen wordt dat voor iedereen goed uitkomt. De jaarplanning kan gebaseerd worden op de jaarplanning van de dagschool, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor een les meer of minder. Dit zal altijd goed overlegd worden. De lesmaterialen zullen vooral via de mail gedeeld worden. In overleg kunnen er ook nog lesboeken en/of werkboeken aangeschaft worden. Dit hangt af van de doelen van de leerling.

Wat heeft een leerling nodig?

  • Een computer of een tablet met daarop het juiste audiovisuele programma geïnstalleerd
  • Een goede internetverbinding
  • Een printer om de gemailde lesmaterialen te printen
  • Lekker veel motivatie

De tarieven
Een losse les kost 50 euro. Ben je geïnteresseerd en wil je graag starten met een proefles? Dat kan!  Vervolgens worden de lessen per 10 aangeboden; dit wil zeggen dat er per 10 lessen betaald wordt (500 euro), elke 10 lessen zullen de leerdoelen geëvalueerd worden.

Vanuit onze ervaring is ons advies is om tussen de 30 en de 40 lessen per schooljaar te volgen om er voor te zorgen dat de lessen zo effectief mogelijk zijn.

Nog vragen? Neem gerust contact op met contact@nvtc.fr
Aanmelden? Vul het aanmeldformulier in op de website!