Aannamebeleid

Het eerste contact met de school verloopt meestal telefonisch. Er kan dan een afspraak worden gemaakt om een keer op een locatie te kijken of een proefles bij te wonen. Daarna volgt de officiële aanmelding met een inschrijfformulier. Het NVTC Parijs ontvangt (indien mogelijk) het leerling-dossier dat u bij vertrek van de oude Nederlandse of buitenlandse school heeft ontvangen.
Dit dossier bevat onder andere:

  • Het onderwijskundig rapport;
  • De gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toets gegevens;
  • Het schoolrapport;
  • Een eventueel handelingsplan.

In het geval van een ontbrekend leerling-dossier zal de leerkracht gegevens op basis van observaties, toetsing, gesprekken met de ouders en eventueel rapporten van de dagschool proberen te verkrijgen.Als Nederlandse school hebben wij er voor gekozen vanaf groep 3 alleen NTC Richting 1- en 2-kinderen (zie voor informatie de schoolgids) aan te nemen in de reguliere klassen op onze school. Dit houdt in dat de kinderen in staat moeten zijn voldoende Nederlands te verstaan en te spreken om de lessen te kunnen volgen. Bij twijfel wordt allereerst een intakegesprek gehouden met het kind en de ouders.

Tevens heeft de school besloten om geen kinderen in een reguliere groep 3B toe te laten, die

  • op de dagschool nog in het kleuteronderwijs zitten;
  • een onvoldoende mondeling taalniveau hebben;
  • niet aan de voorwaarden voor het aanvankelijk leesonderwijs voldoen.

De vooruitgang van het kind wordt tijdens de schoolperiode gevolgd. Indien een kind het Nederlandse lesniveau toch niet kan bijbenen dan zal de school samen met de ouders een oplossing zoeken. Er zal extra ondersteuning ingezet worden, daarnaast zal de ouders worden aangeraden om in de thuissituatie meer Nederlands met het kind te spreken. Mochten beiden oplossingen niet baten, dan zal in het uiterste geval besloten worden dat de leerling de lessen niet meer zal bijwonen. 

Download het aanmeldformulier