Het Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs is een Franse vereniging die sinds 1997 actief is in Parijs en omgeving met het organiseren van Nederlandse lessen voor kinderen van 2,5 t/m 18 jaar.

De 'Nederlandse school' wordt o.a. gesubsidieerd door de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (het NOB) in Voorburg en staat onder toezicht van de Inspecteur van het Nederlands Onderwijs Buitenland.

NVTC Parijs in beeld.

Klik hier om de video af te spelen.

De lessen van 3 uur per week worden in groepen van verschillende lesniveaus gegeven, die zo beperkt mogelijk gehouden worden.

Een lesjaar telt minimaal 33 lesweken.

Het NVTC gebruikt moderne lesmethoden, boeken en educatieve CD-rom's. Het lesprogramma is in overeenstemming met dat in Nederland. Door middel van toetsen krijgt de leerling een indicatie van zijn vorderingen. Samen met het door de leerkrachten gehanteerde leerlingvolgsysteem waarborgt dit de kwaliteit van het onderwijs.